Index

Aktualności

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. po pierwszym półroczy 2016 roku z bardzo dobrymi wynikami

  18.08.2016

  W I półroczu przychody Kancelarii Medius S.A. wyspecjalizowanej w obsłudze wyniosły 12 mln zł wobec 5,5 mln zł rok wcześniej, co przełożyło się na 3,6 mln zł zysku na sprzedaży (1 mln zł rok wcześniej). Podobne relacje powtórzono na poziomie operacyjnym – zysk I półrocza wyniósł 3,5 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. 

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. pozyskuje 15 mln zł. na nowe inwestycji z emisji obligacji serii I

  19.07.2016

  Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A.,uplasowała prywatną emisję obligacji na 15 mln zł. Dług trafił do 64 inwestorów - 61 detalicznych i trzech instytucjonalnych. To największa emisja w historii Kancelarii Medius,S.A., ponad dwukrotnie większa od poprzedniej. 

 • MM Investments zwiększa zaangażowanie
  w Kancelarii Medius S.A.

  08.07.2016

  MM Investments zwiększył zaangażowanie w spółce giełdowej Kancelarii Medius S.A., przez objęcie 2,8 mln szt. akcji serii G. Tym samy MM Investments jest największym akcjonariuszem KME obok Trigon TFI S.A.

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. wypracowała w I kwartale 13 mln zł. gotówki

  21.05.2016

  Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A., przedstawiła bardzo dobre dane finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku. Zysk netto wyniósł ponad 1 mln zł., a wypracowane środki pieniężne przekroczyły 13 mln zł.

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius SA jedną z najbardziej bezpiecznych spółek na GPW Catalyst

  12.05.2016

  Spółka należąca do MMI, została oznaczona jako jedna z najbardziej bezpiecznych spółek na rynku GPW Catalyst. Potwierdzeniem tego faktu jest nieustanne zainteresowanie obligacjami Kancelarii Medius S.A.

 • Trigon TFI S.A. inwestuje 6,5 mln zł., w spółkę portfelową  MMI

  28.04.2016

  Jeden z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, Trigon TFI S.A., zainwestował 6,5 mln zł., w akcji spółki portfelowej MMI, obejmując 20% w kapitale zakładowym Kancelarii Medius S.A.

 • Trigon TFI może zainwestować w spółkę portfelową  MMI

  14.04.2016

  Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., podpisała umowę z Trigon TFI i zarządzanym przez niego Venture FIZ, która zakłada udział w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

 • Kancelaria Medius S.A. z dużą nadsubskrupcją przy obligacjach serii H

  09.03.2016

  Spółka portfelowa MMI uplasowała 7 mln zł z obligacji serii H. Subskrypcja okazała się wielkim sukcesem, ponieważ dokonano redukcji na poziomie 11%. Środki Kancelarii Medius S.A. przeznaczy na nowe inwestycje w portfele wierzytelności na rynku polskim i hiszpańskim.  

 • Duży wzrost biznesu Kancelaria Medius S.A.

  09.03.2016

  Spółka należąca do MMI kończy rok 2015 z bardzo dobrymi wynikami. Kancelaria Medius S.A. zaliczyła ponad 13 mln zł spłat od dłużników, natomiast wynik netto 3,9 mln zł i był wyższy o ponad 100% od wyniku z 2014 roku.

 • Medius Collection S.L. nabywa portfel wierzytelności o wartości 4,6 mln Euro w Hiszpanii

  09.03.2016

  Medius Collection S.L z siedzibą w Madrycie- spółka będąca w grupie Kancelaria Medius S.A. (spółka będąca w portfeli MMI) nabyła portfel wierzytelności o wartości 4,6 mln Euro na rynku Hiszpańskim.

 • Spółka portfelowa  MMI pozyskała 7 mln zł., z emisji akcji serii E i F

  08.01.2016

  Spółka portfelowa MM Investments, Kancelaria Medius S.A., w ofercie prywatnej akcji serii E i F pozyskała 7 mln zł., na nowe inwestycje.

 • Spółka portfelowa MMI uplasowała 3,18 mln zł.

  30.11.2015

  Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius uplasowała obligacje na 3,18 mln zł. Emisję objęło 36 inwestorów, co daje 88,4 tys. zł średniego zapisu.  Emisja nowego długu nie powinna wiele zmienić pod względem zadłużenia windykacyjnej spółki. Na koniec września wykazywała ona 5,8 mln zł środków pieniężnych, ale po zamknięciu kwartału Kancelaria wykupiła obligacje serii B na 2 mln zł oraz zapłaciła za portfel wierzytelności wartych nominalnie 4 mln zł

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A., nabywa wierzytelności o wartości 15,6 mln zł.

  01.10.2015

  Spółka należąca do MM Investments, Kancelaria Medius S.A., nabywa portfel wierzytelności pochodzący z rynku finansowego o wartości 15,6 mln zł.

 • Kolejna seria obligacji spółki portfelowej MM Investments debiutuje na Catalyst

  03.09.2015

  W dniu dzisiejszym na rynku Catalyst zadebiutowała kolejna seria obligacji Kancelarii Medius. Jest to już 4 seria obligacji spółki należącej do MM Investments.

 • Spółka portfelowa MM Investments rozpoczyna działalność operacyjną w Hiszpanii

  03.09.2015

  Spółka portfelowa MM Investments rozpoczęła działalność operacyjną w Hiszpanii. Kancelaria Medius podpisała umowę ramową na zakup portfela wierzytelnośco o wartości 42 mln zł., w skali roku.

 • MM Investments  zwiększa zaangażowane w 
  Kancelarii Medius

  03.09.2015

  MM Investments zwiększa swoje zaangażowanie w kapitale Kancelarii Medius po przez kolejne zakupy akcji spółki na rynku Giełdy Papierów Wartościowych. Ty samym udział MMI w kapitale Kancelarii Medius wynosi 46,58%.

 • Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., wypracowywuje 1,34 mln zł., zysku w pierwszym półroczy 2015 roku

  19.08.2015

  Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., notowana na warszawskiej giełdzie zajmująca się windykacją opublikowała raport za pierwsze półrocze 2015 roku. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 5,5 mln zł i są o 130% wyższe niż w ubiegłym roku. Po pierwszym półroczu zysk wyniósł 1,34 mln zł.

 • Bardzo wysoka płynności w spółce portfelowej MM Investments

  19.08.2015

   Wzrost zysków w spółce portfelowej MMI, Kancelarii Medius S.A., idzie w parze ze wzrostem zobowiązań finansowych i kosztami odsetek. Po emisji obligacji płynność jest bardzo wysoka.

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. na kolejnych zakupach. Spółka nabywa portfel wierzytelności o wartości 6,2 mln zł.

  06.07.2015

  Kancelaria Medius S.A.- spółka portfelowa MMI nabyła portfel wierzytelności o wartości 6,2 mln zł. To kolejna inwestycja, która ma zwiększyć skalę prowadzenia działalności windykatora.

 • Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius SA pozyskuje 3,5 mln zł z emisji obligacji serii F

  11.06.2015

  Kancelaria Medius S.A. notowana na warszawskiej giełdzie NewConnect spółka MMI zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami z emisji obligacji serii F pozyskała 3,5 mln zł na nowe inwestycje.

 • Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A. dokonała transakcji zakupu portfela wierzytelności o wartości 7,3 mln zł.

  08.05.2015

  Kancelaria Medius S.A. nabyła portfel udokumentowanych, niespornych i wymagalnych wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej blisko 7,3 mln zł, w stosunku do 4.900 dłużników.

 • Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A. zarekomendowała wypłatę dywidendy za rok 2014.

  08.05.2015

  Zarząd Kancelaria Medius S.A. informuje, iż będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 588.960,32 złotych, co daje kwotę
  8 groszy w przeliczeniu na jedną akcję. Dzień dywidendy zostanie ustalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. w trzecim etapie
  konkursu ZSE

  30.04.2015

  Z dumą informujemy, że Kancelaria Medius S.A. zakwalifikowała się do III etapu ósmej edycji konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej: Złota Strona Emitenta. Serwisy internetowe spółek były oceniane przez jury konkursowe składające się z ponad 30 specjalistów w dziewięciu dziedzinach. Głównymi kryteriami były m.in: jasność komunikatu, zawartość informacyjna,  komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, intuicyjność, ergonomia etc. Oceniający wyłonili po trzech kandydatów z każdej kategorii konkursowej.

 • Spółka MMI, Kancelaria Medius S.A. nabywa wierzytelności o wartości ponad 4 mln zł.

  01.04.2015

  Kancelaria Medius S.A. notowana na warszawskiej giełdzie NewConnect spółka MMI zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami, skupiła od firmy udzielającej mikropożyczek portfel wierzytelności o wartości 4,11 mln zł. w stosunku do 3.386 dłużników. 

O MM Investments

O MM Investments

MM Investments to dynamicznie rozwijająca się spółka, której działalność ukierunkowana jest na zarządzanie swoimi inwestycjami.

Dążymy do ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstw przez naszych spółki dzięki dostarczaniu rozwiązań twórczych, przyjaznych i bezpiecznych. Na pojawiające się problemy reagujemy natychmiast, a dzięki ich wnikliwej analizie jesteśmy w stanie zaproponować tylko efektywne rozwiązania.

Historia Spółki

W kraju:

Polska Prezydencja w Unii Europejskiej. 1 lipca Polska obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. Polska Prezydencja będzie się koncentrować na trzech strategicznych obszarach: integracji, bezpieczeństwie i otwartości.

W spółce:

MM Investments Sp. z o.o. rozpoczyna swoją działalności w lutym 2011 roku. Spółka na początku swojej drogi świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami. W sierpniu MMI dokonuje swojej pierwszej inwestycji wydzielając przedsiębiorstwo spółki i wnosząc je w całości do spółki Kancelaria Medius S.A.

W kraju:

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012 w Polsce i na Ukrainie. W czasie 15 meczy rozegranych w Polsce w ramach EURO 2012, na czterech stadionach kibicowało ponad 600 tysięcy osób a w trakcie turnieju, od 8 czerwca do 1 lipca, Polskę odwiedziło ponad 3 miliony kibiców ze 110 krajów.

W spółce:

Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., przeprowadza prywatną emisję akcji serii B i debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych rynek NewConnect. Akcje podczas debiutu wzrosły o 30%

W kraju:

Broad Peak. Polscy himalaiści pierwsi na świecie zdobyli zimą Broad Peak - 12. szczyt świata. Ta znajdująca się w Karakorum na granicy Chin i Pakistanu góra ma wysokość 8051 metrów. Stanęli na niej Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski i Artur Małek. Kowalski i Berbeka zginęli schodząc ze szczytu.

W spółce:

Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., przeprowadza swoją pierwszą emisję obligacji serii A. Uroczysty debiut na rynku Catalyst odbywa się w dniu 13 czerwca. MMI pozyskuje finansowanie z programu PO IG 8.2. dla Kancelarii Medius S.A. Prezesem spółki zostaje Pani Magdalena Mierzwicka.

W kraju:

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej. Na tym stanowisku zastąpi Hermana van Rompuya. Polski polityk po raz pierwszy obejmie tak istotne stanowisko w Unii Europejskiej. Michał Kwiatkowski zdobywa Mistrzostwo Świata w kolarstwie szosowym.

W spółce:

Spółka portfelowa MMI, Kancelaria Medius S.A., przeprowadza dwie emisję obligacji na kwotę 4 mln zł. i osiąga wynik finansowy 1,4 mln. Portfel inwestycyjny spółki przekraczały wartość 40 mln zł. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Kancelaria Medius S.A., podejmuje decyzję o przeniesieniu notowań z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. 

W kraju:

W wieku 65 lat zmarł Jan Kulczyk, jeden z największych polskich globalny przedsiębiorców i najbogatszy Polak, właściciel Kulczyk Investments spółki inwestycyjnej zarządzającej przedsiębiorstwami na całym świecie z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Mówił o sobie, że jest rybą, która najlepiej czuje się w rwących rzekach. W stawie umarłby
z nudów.

W spółce:

MMI dokonuje kolejnej inwestycji zwiększając pakiet udziałów w KME. Kancelaria Medius rozpoczyna działalność operacyjną w Hiszpanii pod nazwą Medius Collection S.L. Spółka ma siedzibę w Madrycie. Portfel inwestycyjny Kancelarii Medius przekroczył 100 mln zł. Wartość akcji KME będących w posiadaniu MMI przekroczył 16 mln zł.

Strategia

Strategia

MM Investments zajmuje się budową i rozwojem przedsiębiorstw, a nie inżynierią finansową. Naszym celem jest wyznaczanie kierunków rozwoju spółek. 

Inwestujemy i zarządzamy spółkami, którym możemy pomóc osiągnąć realną przewagę konkurencyjną. Jest to jedna z najważniejszych zmiennych przy dokonywaniu inwestycji. Zadaniem MM Investments nie jest samodzielne zarządzanie przedsiębiorstwami, lecz ustanowienie najlepszego zespołu zarządzającego i oddanie w jego ręce sterów projektu.

Inwestycje

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje dokonywane przez MM Investments są nastawione na region Europy Środkowej i Zachodniej. Jesteśmy przekonani, że dojrzałe rynki Europy Środkowo- Zachodniej oferują doskonałe warunki do inwestowania, wyjątkowy potencjał wzrostu oraz prężne przedsiębiorstwa nastawione na sukces. Główne obszary naszych zainteresowań biznesowych to usługi finansowe, nieruchomości, nowoczesne technologie w finansach- fintech.

Kontakt


MM Investments Sp. z o.o.

Ul. Babińskiego 69

30-393 Kraków

Tel.:  +48 12 265 12 76
Fax: +48 12 323 23 23

e-mail: sekretariat@mm-investments.pl


Kontakt dla mediów:

e-mail: pr@mm-investments.pl